Om Lena Maria

Jag heter Lena Maria Becher Lundberg och är en av instruktörerna på Swedish Dog Academy.

De senaste åren har jag arbetat i huvudsak med Vårdhundar på Vårdhundskolan samt med hundar som markerar för högt eller lågt blodsocker, sk. Diabeteshundar.

Hundar och djur har alltid funnits i mitt liv. Under många år arbetade jag med omplacering av hundar och fick då en bra grund att stå på när det gäller att utveckla positiva sidor hos olika hundar och hundraser.

Min utbildning inom hundområdet har jag från Sverige och USA (Delta socity). Jag har vidareutbildning inom assistanshundar från Europa (ADEU).

Jag är i grunden utbildad undersköterska och har arbetat inom bland annat åldringsvård, akutsjukvård och på barnavdelningar.

Jag har även en fil kandidat i pedagogik från Lunds Universitet och har arbetat som personalchef/personaldirektör på flera stora internationella företag.

Förutom hundar tycker jag verkligen om kor och är en hejare på koraser!

Lena Maria Lundberg