Ordningsregler

För allas trevnad ber vi att man följer dessa ordningsreglerna på Swedish Dog Academys hundcenter.

Sträng hantering är inte tillåtet

Strypkoppel samt andra tvångsåtgärder och fysiskt bestraffande tekniker är förbjudet.

Plocka upp efter din hund

Ägare förväntas att plocka upp efter sina hundar i och utanför träningsområdet.

Hunden ska vara kopplad

Alla hundar ska hållas under kontrol och kopplade vid alla tillfällen förrutom när specifikt instruerad av personalen.

Sjukdom

Hundar med smittsamma sjukdomar får inte vistas på Swedish Dog Academys träningsområde.

Respekt

Visa respekt för andra människor och hundars personliga utrymme.

Tack på förhand!